menu icon

Bảng Giá

Bảng giá thuê xe Cần Thơ loại 4-7-16-29-45 chỗ mới nhất 2020

01 12 2022

Bảng giá thuê xe Cần Thơ loại 4-7-16-29-45 chỗ mới nhất 2020

Bảng giá thuê xe Cần Thơ gửi đến bạn bảng giá thuê xe 4-7-16-29-45 chỗ Cần Thơ mới nhất 2020. Đây là bảng giá cho thuê xe theo tour có tài xế đi 1 ngày, 2 ngày. Nếu bạn có nhu cầu thuê xe hợp đồng, xin liên hệ với canthocar để có giá tốt nhất. Bảng giá thuê xe Cần Thơ mới nhất STT Nơi đi Nơi đến Xe 4 chỗ (1 ngày) Xe 4 chỗ (2 ngày) Xe 7 chỗ (1 ngày) Xe 7 chỗ (2 ngày) Xe 16 chỗ (1 ngày) Xe 16 chỗ (2 ngày) 1…

Read More

Copyright © 2022 Kdigi. All rights reserved.